Uzavírka komunikace v Novém Roudném - prodloužení termínu

 

Na základě žádosti firmy STRABAG a.s., která realizuje stavbu Nové Roudné – rekonstrukce komunikace, bude prodloužena uzavírka ulice Na Děkanských polích od 1.11. 2017 do 15.3. 2018. V tomto časovém úseku zde bude pokračovat výstavba nového kanalizačního a vodovodního řadu, veřejného osvětlení, chodníků i komunikace.

DIO