Uzavírka komunikací - Vynášení Morany 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje 18. 3. 2018 v čase od 15:00 hodin do 16:00 hodin úplnou uzavírku pozemních komunikací v Českých Budějovicích v ulicích Radniční, Piaristická, Česká (v úseku mezi kříženími s Piaristickým nám. a ul. Radniční), dále uzavření stezky pro cyklisty na Zátkově nábřeží (v úseku mezi kříženími s ulicemi Dr. Stejskala a Biskupská) a uzavření společné stezky pro chodce a cyklisty pro cyklistický provoz na Zátkově nábřeží (v úseku mezi kříženími s ulicemi Biskupská a Radniční). Důvodem uzavírky je realizace kulturní akce Vynášení Morany 2018. Objízdné trasy nejsou stanoveny, akce bude konána za součinnosti Městské policie ČB.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 13. 3. 2018.