Uzavírka křižovatky Budivojova - Kubatova

 

Úplná uzavírka křižovatky ulic Budivojova a Kubatova

Termín:       29.9. – 19.10.2015

Místo:         Úplná uzavírka křižovatky místních komunikací ulic Budivojova a Kubatova

Důvod:        Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek.

Dopravně inženýrské opatření