Uzavírka - Lidická třída - stavební úpravy vodovodu

Částečné dopravní omezení na Lidické třídě si vyžádají stavební práce na úpravě vodovodu. Komunikace zůstane po celou dobu obousměrně průjezdná, ale dojde k postupnému uzavírání bočních ulic v souvislosti s postupem prací.

Upozorňujeme, že v 1. etapě bude ve směru do centra zakázáno levé odbočení do ulice Šumavská a na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dále dojde k posunutí zastávek MHD a dočasnému zrušení parkovacích míst v dotčených úsecích komunikace. Termín omezení je od 19. 6. do 8. 10. 2017. Dopravně inženýrské opatření viz příloha.

DIO