Uzavírka - Lidická třída a zjednosměrnění ulic L. B. Schneidera a Janská

Úplná uzavírka silnice III/00354 Lidická třída a částečné uzavírky (zjednosměrnění) ulic L. B. Schneidera (úsek B. Němcové – Pabláskova) a Janská (v úseku přiléhajícím ke křižovatce ul. Pabláskova) z důvodu rekonstrukce komunikace. Termín uzavírky je od 8. 9. do 9. 9. 2018. Objízdná trasa pro vozidla do 6t, vozidla MHD a VLD ( veřejné linkové dopravy ) a vozidla IZS je vedena obousměrně ulicemi L. B. Schneidera, B. Němcové a Papírenská. Objízdná trasa pro vozidla nad 6t zůstává stávající beze změny. Dopravně inženýrské opatření je stejné jako u předchozích uzavírek viz příloha.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 5. 9. 2018.