Uzavírka Lidické se týká vozidel nad 6 tun

Úplně uzavřena zůstane silnice III/00354 Lidická třída v úseku náměstí Bratří Čapků – Papírenská pro vozidla nad 6 tun z důvodu realizace další etapy rekonstrukce této komunikace. Uzavírka pro vozidla nad 6 tun, mimo vozidel MHD, linkových autobusů, IZS a vozidel s povolením stavby, navazuje na probíhající uzavírku z minulé etapy stavby. Objízdná trasa zůstává beze změny. Doba trvání uzavírky je do 20. 12. 2019. Dopravně inženýrské opatření viz příloha.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 9. 10. 2019.