Uzavírka Lidické třídy

Úplná uzavírka pozemní komunikace, sil. č. III/00354 Lidická tř. v úseku konec náměstí Bratří Čapků – cca 70 m za ulicí Hrnčířská směr Včelná v rámci stavby ,,Rekonstrukce Lidická třída - etapa 2, část 1“.

Termín:31. 8.  – 1. 9. 2019, 7. 9.  – 8. 9. 2019, 14. 9. – 15. 9. 2019, 21. 9.  – 22. 9. 2019, 28. 9.  – 29. 9. 2019 (sobota + neděle, 5 úplných uzavírek o víkendech v termínu
31. 8. – 29. 9. 2019)

Objízdná trasa: po silnici č. I/3. Motoristé jedoucí od centra Českých Budějovic a od Dlouhé louky budou směrováni na silnici I/36, po které pojedou přes obec Litvínovice a Planá až na mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Boršov nad Vltavou a Včelnou (viz DIO).  V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Provoz autobusů MHD a pravidelných autobusových linek zůstane zachován bez omezení.

Po dobu provádění stavebních prací od konce úseku (ze směru od Včelné) po křižovatku s ulicí Hrnčířská, bude provoz veden po polovinách vozovky. Řízen bude kyvadlově přechodným SSZ.
Po dokončení prací bude provoz veden obousměrně (viz DIO).

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 23. 8. 2019.