Uzavírka Lidické třídy 18.9. - 22.10.2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace na Lidické třídě v Českých Budějovicích.

Důvodem je změna způsobu realizace stavby „České Budějovice, Lidická třída (L. M. Pařízka – Erbenova) stavební úpravy vodovodu“. Termín uzavírky je od 18. 9. 2017 do 22. 10. 2017.

Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu vedena obousměrně ulicemi L. B. Schneidera, B. Němcové a Papírenská, přičemž na objízdné trase bude v křižovatkách změněna přednost v jízdě.

Nejzásadnější bude tato změna pravděpodobně v křižovatce ulic L. B. Schneidera a B. Němcové. V křižovatce Lidická tř. - L. M. Pařízka bude upraven plán světelného signalizačního zařízení.

DIO