Uzavírka Lipové ulice - 16.6.2016 - upozornění

 

Úplně uzavřena bude ulice Lipová v úseku od ulice K. Fleischmanna  po objekt Lipová 1502/16 a ulice K. Fleischmanna od ulice Lipová  po objekt Buzulucká 1456/11.

V uvedených místech se bude 16. června 2016 pracovat na výkopech propojovacích šachet plynovodu. Objízdná trasa není stanovena. Uzavřené ulice budou po celou dobu uzavírky řádně označeny dopravním značením.

Dopravně inženýrské opatření