Uzavírka Milady Horákové - prodloužení termínu

Uzavírka ulice Milady Horákové bude prodloužena o pět dní, a to do 5.5.2018. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Norberta Frýda po křižovatku s ulicí Antonína Barcala. V sobotu 5.5.2018 bude probíhat pokládka finální vrstvy.

Důvodem prodloužení byla změna technologie prováděných oprav u předchozí etapy. Původní termín dokončení oprav byl 30. dubna 2018.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 27. 4. 2018.