Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. 27. 9. a 28. 9. 2018

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. pro realizaci kulturní akce Vltava žije 2018.

Termín: 27. 9. 2018 - 28. 9. 2018, vždy v čase od 18.00 do 23.59 hodin.

Objízdná trasa není stanovena.

Stránka byla upravena 20. 9. 2018.