Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - ukončení oslav 750 let města - 20.11.2015

 

Úplná uzavírka se týká náměstí Přemysla Otakara II., Biskupské ulice  v úseku mezi náměstím Přemysla Otakara II. a Širokou ulicí, dále chodníku kolem slepého ramene Vltavy na Sokolském ostrově. Jako objízdné trasy budou použity ulice Široká, Hroznova, Kněžská, Dr. Stejskala a Česká. Příprava a uspořádání kulturní akce "Slavnostní ukončení oslav 750 let města České Budějovice" uzavře komunikace v pátek 20. listopadu od 11.00 do 24.00 hodin.

Dopravně inženýrské opatření