Uzavírka Novohradské ulice v místě vícekolejného železničního přejezdu

 

Úplně uzavřena zůstane Novohradská ulice v místě vícekolejného železničního přejezdu z důvodu jeho opravy. Termín uzavírky je od 26. 8. od 6.00 hodin do 7. 9. 2016 do 5.00 hodin. Železniční přejezd bude zcela neprůjezdný. Průchod chodců stavbou bude zajištěn provizorním koridorem.

Zastávka MHD „Dopravní podnik“ bude zrušena bez náhrady.

Zastávka MHD „Družstevní dům“ bude obousměrně dočasně přemístěna do ulice J. Dietricha.

Zastávka linkové autobusové dopravy „Dopravní podnik“ bude zrušena. Náhradní zastávka bude stanovena pouze na stávající zastávce „České Budějovice, Mladé točna“.

Dopravně inženýrské opatření – viz příloha:

DIO BUS

DIO CHODCI 1

DIO CHODCI 2

DIO NOVOHRADSKÁ, žel. přejezd