Uzavírka Radniční ulice

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu vyhověl žádosti společnosti STŘECHY P.T.S. s.r.o. a povolil úplnou uzavírku Radniční ulice v úseku ulic Biskupská a Česká dne 16. května 2016. Důvodem je zajištění bezpečnosti po dobu manipulace se stavební technikou. Objízdná trasa není stanovena. Ulice bude po celou dobu uzavírky řádně označena dopravním značením.

 Dopravně inženýrské opatření