Uzavírka ulice Březová

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje:

zvláštní užívání pozemní komunikace, chodník v ulici Antonína Janouška a ulici Březová pro provedení plynovodní a kanalizační přípojky.

  • plynovodní přípojka a úprava chodníku v ulici Antonína Janouška o ploše 2 m2 a 12 m2 v době od 23. 4. do 27. 4. 2018

 

a úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Březová

  • kanalizační přípojka v době od 2. 5. do 4. 5. 2018.

          

Objízdná trasa povede ulicemi Antonína Janouška, Na Bělidle, Josefa Dietricha.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 10. 4. 2018.