Uzavírka ulice Budivojova - od křižovatek ulic Kubatova - Staroměstská

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplnou uzavírku místní komunikace ulice Budivojova, a to od křižovatky ulic Budivojova x Kubatova po křižovatku ulic Budivojova x Staroměstská.

Úsek uzavře od 23. srpna do 31. srpna 2016 rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup do objektů.

Dopravně inženýrské opatření