Uzavírka ulice Dr. Stejskala

 

Dne 20.11.2015 bude v době od 8.00 do 11.00 hodin úplně uzavřena ulice Dr. Stejskala v úseku ulic Karla IV. – Široká z důvodu zajištění bezpečného manipulačního prostoru pro autojeřáb, který bude umisťovat traverzu do objektu Dr. Stejskala 3.