Uzavírka ulice Elišky Krásnohorské

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje společnosti Vodohospodářské stavby s.r.o. úplnou uzavírku ulice Elišky Krásnohorské v termínu od 23.5. do 29. 5. 2016. V úseku mezi domem č.p.20 a křižovatkou ulic Hlinecká a E. Krásnohorské bude proveden překop komunikace o ploše 200 m2 a chodníku v rozsahu 8 m2 a poté dojde k opravě povrchu křižovatky v rámci stavby ZTV.

Dopravně inženýrské opatření