Uzavírka ulice Generála Svobody - rekonstrukce komunikace

 

Z důvodu realizace třetí etapy rekonstrukce zůstane úplně uzavřena  ulice Generála Svobody. Konkrétně jde o úsek mezi nákladním vjezdem do areálu nemocnice a ulicí Pivovarská. Termín uzavírky je od 10. srpna  do 23. září 2016.

Dopravně inženýrská opatření + objízdné trasy

„V současné době finišuje druhá etapa, která bude ukončena do 9.8.2016. V rámci této stavby dochází k úpravám povrchů komunikace, chodníků a doplňování zeleně. Od 10. 8. začne třetí etapa stavby, kdy se bude provádět výměna kanalizačního vodovodního řadu včetně přípojek a současně výměna přívodního plynovodního potrubí s přípojkami. Po dokončení sítí budou provedena nová parkovací stání, chodníky a komunikace,“ říká náměstek primátora Petr Holický s upozorněním, že třetí etapa zasáhne hlavní vjezd do nemocnice, ale přístup bude umožněn nákladovou vrátnicí.

Současně bude uzavřena křižovatka Generála Svobody – Pivovarská. „Třetí etapa a zároveň celá stavba bude ukončena 23.9.2016 a v tomto termínu bude ulice zprovozněna a předána do užívání,“ dodává náměstek.