Uzavírka - ulice Hradební - Kanovnická

 

Ve dnech od 1.10. do 19.10. 2015 bude uzavřena ulice Hradební v úseku asi 30 m od křižovatky ulic Hradební - Kanovnická, dále  ve dnech od 20.10. do 6.11.2015 bude uzavřena křižovatka ulic Hradební – Kanovnická, a to z důvodu provádění výkopových prací pro zajištění rekonstrukce plynovodu. Objízdná trasa není stanovena.