Uzavírka ulice Hroznová

 

Úplně uzavřena bude ulici Hroznová v úseku ulic Česká a Panská pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu po dobu provádění vyzdvižení stavebního jeřábu u objektu Hroznová 187/34. Termín od 12. 7. od 7.00 do 16.00 hodin. Objízdná trasa není stanovena. Po celou dobu uzavírky bude lokalita řádně označena dopravním značením.

Podrobněji viz DIO.