Uzavírka ulice Ke Studánce - výstavba kanalizace

Z důvodu výstavby nové kanalizace dojde  k úplné uzavírce ulice Ke Studánce v Nových Hodějovicích, a to v termínu od 2. 10. do 20. 12. 2017. Jedná se o úsek od objektu č. 1816/80 po hranici k.ú. České Budějovice 6, respektive po vjezd do nového ZTV Pod Poustevníkem. Uzavírka bude bez objízdných tras. Objížďka je možná po přilehlých komunikacích.

DIO