Uzavírka ulice Kozinova - upozornění

 

Kozinova ulice zůstane úplně uzavřena v místě křížení s ulicí Karla Lavičky z důvodu realizace napojení kanalizace „ZTV Rožnov U ŠKOLY“ od 17. do 23. 10. 2016. Prováděcí firmou je AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Dopravně inženýrské opatření viz příloha.