Uzavírka ulice Otakara Březiny

 

Úplně uzavřena zůstane v pátek 11. listopadu 2016 ulice Otakara Březiny v Novém Roudném. Důvodem je realizace plynovodní přípojky. Objízdná trasa povede po okolních komunikacích.

Dopravně inženýrské opatření