Uzavírka ulice Široká - 18.8. - 23.8.2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Široká pro realizaci přípojky inženýrských sítí.

Termín uzavírky je od18.8. do 23.8.2017. Objízdná trasa není stanovena.

DIO