Uzavírka ulice Střížovská

Úplně uzavřena zůstane komunikace v ulici Střížovská mezi Novohradskou a Borovanskou od 23.10. do 1.11.2017. Důvodem je připojení objektu Novohradská č.1692 na vodovod, kanalizaci, plyn a elektrickou energii, poz. parcela č. 3022/1 v kat. území České Budějovice. Objízdná trasa povede ulicemi Novohradská, Ke Studánce a Borovanská.

DIO