Uzavírka ulice U Jeslí 23.10. - 30. 11. 2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici U Jeslí v Českých Budějovicích v úseku mezi ul. Vodní a Příčná.

Důvodem je provádění opravy povrchu chodníku a komunikace. Práce zde budou probíhat ve dnech od 14. 9. do 30. 11. 2017.

Vlastní uzavírka provozu dané komunikace bude přibližně v termínu od 23. 10. do 30. 11. 2017 s ohledem na provozní a klimatické podmínky.

Objízdná trasa nebyla stanovena.

DIO