Uzavírka ulice Žižkova

 

Věc: Úplná uzavírka ulice Žižkova v prostoru mezi křižovatkami s ulicemi Jeronýmova, Čechova Průmyslová (v lokalitě u pomníku Jana Žižky z Trocnova) pro všechna vozidla, mimo autobusy MHD a ČSAD, vozidla IDS a na povolení stavby.

Termín: Od 13. 7. do 31. 10. 2015

Důvod: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. V souvislosti s připravovanou změnou vedení linek MHD na Žižkově třídě bude prostor náměstí doplněn o nové zastávky MHD, dvě na Žižkově třídě a jednu v ulici Novohradská. Z důvodu plánované změny vedení linek MHD dojde i k úpravě světelně signalizačního zařízení.

Stavbu bude provádět f. STRABAG a.s.

Finanční náklady stavby – 11,6 milionů korun s DPH z rozpočtu města, akce není dotační.

Vedení objízdné trasy mimo autobusů MHD a ČSAD, vozidel IDS a stavby: Po ulicích Žižkova, Dvořákova, Průmyslová, Novohradská, Alešova, Čechova, Jeronýmova a Novohradská.

Vyjádření Dopravního podniku a ČSAD Jihotrans k uzavírce ul. Žižkova

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Po dobu realizace DIO bude zajištěn bezpečný průjezd městské autobusové dopravy a trolejbusové drážní dopravy po uvedených objízdných trasách.

ČSAD JIHOTRANS a. s.

V předmětném úseku jsou vedeny linky veřejné dopravy, které obsluhují zastávku České Budějovice U Soudu, Mariánské náměstí , U Zelené ratolesti a jedna linka zvláštní linkové dopravy.

Bude umožněno projíždět uzavřeným úsekem.

Linkové autobusy budou obousměrně jezdit v trase Žižkova třída – Novohradská –  Průmyslová a Žižkovou ulicí k DOC Mercury.

DIO 1

DIO 2

DIO 3

DIO 4