Uzavírka v ulici Dvořákova a Průmyslová

Ve dnech 14. září – 13. října dojde k úplné uzavírce úplné uzavírce místní komunikace v ulici Dvořákova (v úseku cca 50 m od křižovatky s ulicí Průmyslová) a v ulici Průmyslová (v úseku ulic Novohradská – Dvořákova) v Českých Budějovicích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací v křižovatce ulic Průmyslová – Dvořákova (pokládka potrubí inženýrských sítí).

Dopravně inženýrské opatření