Uzavírka v ulici Na Zlaté stoce

 

Od středy 16. 3. 2016 bude v ulici Na Zlaté stoce (úsek od ul. Branišovská po ul. A. Sovy) úplné omezení provozu, které bude trvat po dobu 3 – 4 týdnů. Důvodem je oprava povrchu komunikace, odfrézování a pokládka nové obrusné vrstvy. Současně budou probíhat opravy poklopů kanalizačních šachet a vodovodních šoupat.

Objízdné trasy vedou po přilehlých místních komunikacích: ul. Ant. Sovy, Husova, Studentská, K. Fleischmanna.

Dopravně inženýrské opatření