Uzavírka Vrchlického nábřeží a účelové komunikace u ulice Budovcova

Úplná uzavírku pozemní komunikace v ulici Vrchlického nábřeží, U Elektrárny, Budovcova pro stavbu ,,Horkovod Č.B. – Havlíčkova kolonie II. etapa“
dle přiloženého dopravně inženýrského opatření.

Termín: Vrchlického nábřeží, U Elektrárny: 22. 4.  – 10. 5. 2019,

          : Účelová komunikace u ulice Budovcova vedle křižovatky s ul. Čechova: 6. 5. – 24. 5. 2019

Stránka byla upravena 10. 4. 2019.