Uzavírka žádostí o dotace je koncem února

Dotační program s názvem Podpora obnovy kulturních památek  by měl oslovit především  vlastníky  památek, které se nalézají jednak mimo rezervace a zóny, ale i takové, jež vlastní movité památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře či kostelní varhany. "Podmínky pro přidělování dotací určují zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovené právě pro tento program. Českobudějovičtí majitelé kulturních památek mohou  předkládat své žádosti pracovníkům  odboru památkové péče až do 28. února 2009, kdy je uzavírka,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veškeré informace, jako například formulář žádosti, zásady dotačního programu, finanční kvóta na rok 2009 a sdělení o odsouhlasení Radou města České Budějovice, budou  postupně zveřejňovány na oficiálních stránkách města www.c-budejovice.cz v sekci odboru památkové péče, nebo osobně  na odboru památkové péče v Kněžské ulici č. 19, 4. patro.