Uzavírka železničního přejezdu v Rožnově

Úplná uzavírka se týká místní komunikace NN317 (bezejmenná pozemní komunikace propojující silnici III/00354 Lidická tř. a silnici III/15529 Plavská) z důvodu opravy železničního přejezdu P1564 – K Samotám. Termín uzavírky je 15. 5. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. Dopravně inženýrské viz DIO příloze.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 3. 5. 2018.