Uzavírky komunikací

Úplná uzavírka ulice kpt. Nálepky mezi ul. U Dráhy a Václava Vydry pro zhotovení plynovodní přípojky pro dům č. 24

Termín: 21. 8. - 25. 8. 2017

Objízdná trasa: bez objízdné trasy

Úplná uzavírka ulice Jana Čapka v úseku od křižovatky s ulicí Přemyslova do křižovatky s ul. Aloise Kříže z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace a chodníků.

 Termín:           14. 8. -  8. 12. 2017

 Objízdná trasa: bez objízdné trasy

DIO kpt. Nálepky

DIO J. Čapka