Uzavírky a omezení během zakončení oslav města

 

Uzavírky a veřejné osvětlení:

Ohledně uzavírek je nutné počítat s tím, že ve dnech 17. až 19. listopadu dojde k záboru veřejného prostranství před radnicí a na přilehlém rohu náměstí, kde budou realizovány technické přípravy.

Dne 17. listopadu bude zrušena část parkovacího stání na straně náměstí Přemysla Otakara II. mezi radnicí a ulicí Karla IV. Ve dnech 18. a 19. listopadu pak bude tato část parkoviště uzavřena zcela. 20. listopadu, tedy v den akce, bude od 11 hodin do půlnoci průjezd náměstím uzavřen zcela.

Uzavírka ulice Radniční a Česká až po ulici Piaristická bude vyvolána nutností zřízení dočasného vyhrazeného parkoviště pro účinkující a pořadatele.

V pátek 20. listopadu od 19 do 20 hodin bude zhasnuto veřejné osvětlení  na náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Biskupská po Širokou, Radniční, Piaristická, U Černé věže po Hroznovou a Kanovnická.