Uzavírky ulic Dienzenhoferova a Hlinecká

Jedná se o částečné uzavírky z důvodu realizace přípojky inženýrských sítí v ulici Dienzenhoferova v době od 22. 6. do 23. 6. 2017 a ulici Hlinecká v době od 18. 7. do 25. 7. 2017. Provoz je veden po sousedním jízdním pruhu. Podrobněji viz níže.

DIO 1

DIO 2