Uzavírky v okolních obcích

Uzavírky silnice III. třídy č. 14319 v úseku  Lipí – Čakov z důvodu opravy dané komunikace. Uzavírka bude probíhat na 4 etapy, a to:

I. etapa: Čakovec – Čakov               30. 07. 2015 – 02. 08. 2015

II. etapa: Kvítkovice – Čakovec          03. 08. 2015 – 08. 08. 2015

III: etapa: Habří – Kvítkovice             09. 08. 2015 – 13. 08. 2015

IV. etapa: Lipí – Habří                       14. 08. 2015 – 20. 08. 2015

Objízdné trasy jsou značeny dopravním značením, vše viz příloha:

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4