Uzavření Vidovské ulice a stanovení objízdné trasy

Ve dnech od 20. 10. do 31. 10. 2020 bude zcela uzavřena pozemní komunikace v silnici č. III/15523, Vidovská, poz. parc. č. 634/1 v k. ú. Staré Hodějovice pro realizaci stavby ,,Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – SO 126 napojení na silnici III/15523“ – viz DIO. Objízdná trasa bude označena. 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 16. 10. 2020.