Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

Územní energetická koncepce byla zpracována společností CEFA s.r.o. v roce 2016 a je v souladu s politikou EU v oblasti energetických úspor, Státní energetickou koncepcí a Územním plánem města. Koncepce mapuje energetickou náročnost města a zaměřuje se převážně na potenciál energetických úspor na nemovitostech v majetku města. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.

Územní energetická koncepce České Budějovice - závěrečná zpráva (17,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 2 Příklady praxe EM (1,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 2 Zavedení EM

Příloha 3 Mapa TCB (7,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 3 sítě EE NN (2,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 3 sítě EE VN

Příloha 3 sítě EE VVN

Příloha 3 sítě EE ZP celek

Příloha 3 sítě ZP NTL přípojky

Příloha 3 sítě ZP NTL

Příloha 3 sítě ZP STL přípojky

Příloha 3 sítě ZP STL

Příloha 3 sítě ZP VTL

Příloha 3 sítě SDEL