Valná hromada Teplárna České Budějovice

Na valné hromadě dne 20. 6. 2017 bylo rozhodnuto, že město České Budějovice odkoupí zbylé akcie společnosti a stane se jejím stoprocentním vlastníkem.

Město tak získá absolutní kontrolu nad prosperující společností, která každý rok ze svého čistého zisku prostřednictvím dividend významně přispívá do jeho rozpočtu. Valná hromada z funkce člena dozorčí rady odvolala radního Michala Kohna a na jeho místo zvolila primátora Jiřího Svobodu.