Valné shromáždění SMOJK

Dne 30. 5. 2017 proběhlo valné shromáždění SMOJK. Místem konání byl sál Zastupitelstva Jihočeského kraje v hlavní budově KÚ.

Jednání byl přítomen primátor města Jiří Svoboda, který je čestným předsedou Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

Na valném shromáždění byl schválen výsledek hospodaření a zprávy o činnosti za rok 2016. Jednalo se také o finančním plánu a plánu aktivit pro rok 2017.

Dále byl doplněn jeden člen předsednictva a delegován zástupce SMOJKu (náhradník) do Regionálního monitorovacího výboru FMP INTERREG V A CZ/A.

Po skončení valného shromáždění proběhl seminář s názvem „Dopady novely školského zákona do obecní normotvorby, regulace doby nočního klidu“.