Varování - podvodný e-mail!

Během dnešního dopoledne se v mailové komunikaci v některých částech České republiky objevila zpráva, upozornění adresáta na dlužnou částku s přílohou ve formátu .ZIP, která má obsahovat údajnou smlouvu a jejíž obsah je pravděpodobně zavirovaný. E-maily jsou rozeslány z různých domén, ale uživatelskou část e-mailové adresy mají stejnou: debt@[doména].cz, a jsou signovány vedoucí odboru vymáhání pohledávek bez bližší identifikace společnosti či instituce.

Jednou ze zneužitých je i doména města České Budějovice. E-mail tak může budit dojem, že jeho odesílatelem je město České Budějovice, ale není tomu tak!

Na e-mail z adresy debt@c-budejovice.cz tedy v žádném případě neodpovídejte, ani neotvírejte přílohu, a vše smažte.