Včelařův divoký rok 2015

Letošní včelařský rok byl průběhem počasí velice specifický. A to zejména tím, že jsme prožili asi nejteplejší léto v historii moderního včelaření. Museli se podle toho tedy zařídit jak včelaři, tak i včely a celá příroda. Ale všechno popořadě.

Včela na pampelišce

Včelky vyzimovaly ve velice slušné, až nadprůměrné kondici. Katastrofické 50% úhyny, které v zimě potkaly okres České Budějovice, se našich včelek naštěstí netýkaly. Ale není to určitě náhoda, je to jenom výsledek zodpovědného, kvalitního a hlavně včasného ošetření v podletí a zimě loňského roku proti varroáze, která byla v drtivé většině příčinou všech úhynů. Kdo zejména loni v podletí ošetření zanedbal a podcenil, se zlou se potázal a výsledkem byly takto vysoké úhyny.

Letošní jaro bylo pro včelky velice příznivé svým pozvolným nástupem a dlouhým průběhem. Naštěstí se nám vyhnulo to co v minulých letech, že skončila zima a začalo hned léto.

Včelky měly tedy poměrně dostatek času se po zimě dobře zregenerovat, zesílit a připravit se na snůšku. Intenzivnější snůška začala jako každý rok koncem dubna a kulminovala v půlce května. Oproti předešlým rokům však byla již velmi ovlivněna suchem, které v té době ale ještě nebylo katastrofální. Mělo však vliv na to, že rostliny produkovaly menší množství nektaru než v některých jiných letech. Snůška prvního květového medu byla tedy při zamhouření obou očí alespoň průměrná. Co bylo pozitivnější, že oproti například minulému roku se včelky chtěly méně rojit a proto jsme ke spokojenosti zaměstnanců radnice sklepávali pouze jeden roj. 

Video z rojení na radnici si prohlédněte ZDE 


Rojení u keře

Bohužel do dalšího průběhu sezóny se čím dál více začalo promítat katastrofické sucho a vysoké denní teploty a s tím spojená nízká vlhkost vzduchu. To všechno mělo vliv na další snůšku, která je v naší lokalitě zejména z květů lípy. Včelky mohly vylétat jen v brzkých ranních hodinách, než je sežehlo spalující slunce. Pak už v podstatě jenom větraly a přežívaly. Kvůli malé vlhkosti vzduchu byla snůška z nektaru lip podprůměrná, ale naštěstí vše zachránily mšice vyskytující se na jejích listech, tzv. producenti medovice. Ta se naštěstí na listech vyskytovala a včelky ji v ranních hodinách, než na listech zaschla, mohly sbírat. Výsledkem byl krásný tmavší med, který byl vytočen při medobraní v polovině července.

Po druhém medobraní byly včelky okamžitě podletně ošetřeny proti varroáze a bylo zahájeno krmení na zimu. To se provádí roztokem cukru a vody v poměru 3:2. Včelky byly dokrmeny kolem 20. srpna. Momentálně jsou již tedy zcela připraveny na zimu podle hesla: „V září úl zavři a zahoď klíč“. Včelky ještě v současné době přinášejí do úlu poslední pyl a pomalu ukončují plodování. Do koce roku nás ještě čekají práce spojené zejména s údržbou úlů a včelařského nářadí, vyvařování vosku, příprava rámků na další sezónu a hlavně 3x ošetření proti varroáze. Doufejme tedy, že se včelkám vyhnou všechny nepříjemnosti a budou na jaře příštího roku ve stejné kondici jako letos.

 Rojení u sochy Augusta Zátky

Roj na radniční věži

Rojení na radničním nádvoří