Včely před zimou

Letošní včelařská sezona byla průběhem počasí opravdu naprosto výjimečná. Především velké sucho a nadprůměrně dlouhé a teplé léto bylo něco, s čím jsme se všichni včetně našich včel museli vyrovnat.

Ale začněme jarem. To jakoby v posledních letech vlastně nebylo a tak to bylo i letos. V podstatě se opakovala situace posledních několika let, kdy skončí zima a pak nastává rychle velmi teplá perioda, kdy v podstatě vstoupíme do léta. Letos k tomu ještě přibylo velké sucho, kdy celý duben prakticky nepršelo. Sucho se negativně projevilo zejména při první květové snůšce, kdy nejvýznamnější zdroj nektaru v této době řepka olejka v podstatě zaschla na poli a kvetla prakticky jenom týden s velice omezenou nabídkou nektaru. Nic na tom nezměnil ani jednorázový vydatný déšť v první polovině května. Naše včely jako již tradičně na radničním stanovišti vyzimovaly ve vynikající kondici. Již poněkolikáté jsme se přesvědčili, že zimování včel na střeše radnice je naprosto bezproblémové. Důležité bylo, že včelky šly již do zimy ve výborné kondici a ve výborné kondici byly i na jaře. Z výše uvedených důvodů velkého tepla a extrémního sucha byl vítezstvím alespoň průměrný výnos květového medu, kterého jsme dosáhly zejména díky již zmiňované velice dobré kondici a síle našich včelstev. Kdo neměl na jaře takto silná včelstva, musel si nechat o květovém medu jenom zdát. Druhá významná snůška nektaru nebo medovice přichází v naší lokalitě s rozkvětem lip. Protože v loňském roce poprvé snad po dvaceti letech lípy ani nekvetly, bylo velkým očekáváním, jak to bude letos. Nakonec nám příroda naštěstí loňský výpadek vynahradila a snůška krásného aromatického nektaru z lip byla nadprůměrná. Jednalo se o krásný čistý lipový nektar, kdy se vůně z nektaru lip z úlu jenom linula. Bylo opravdu zázrakem, že lípa takto zamedovala, protože to byl v extrémním suchu koncem června a začátkem července prakticky jediný zdroj nektaru v celé přírodě. Po odkvětu lip začátkem července byla příroda úplně suchá a vyprahlá, nic neskýtalo naději na další snůšku. Včelky byly tedy postupně nakrmeny a podletně přeléčeny proti varroáze. Všechny práce byly z důvodu extrémního sucha posunuty cca o tři týdny dopředu.

V současné době bylo dokončeno podzimní ošetření včelstev proti varroáze. Na řadě míst našeho okresu jsou opět hlášeny plošné ztráty včel v souvislosti s působením roztoče varroa destructor. U včel na radnici to zatím vypadá velice dobře a je dobrý předpoklad zdárného vyzimování.

Stránka byla upravena uživatelem Xenie Rada, 14. 12. 2018.