Ve městě přibudou asistenti prevence kriminality

Koncem loňského prosince se uskutečnilo výběrové řízení na pozice asistentů programu prevence kriminality. Ve městě zatím působí dva asistenti a další tři se k nim připojí od letošního 10. ledna. „Všichni vybraní uchazeči, mezi nimiž je i jedna žena, znají z vlastních zkušeností velmi dobře každodenní život na sídlišti Máj a není jim lhostejné, jak se tamním obyvatelům žije,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.

Asistenti mají své zázemí přímo na sídlišti v ulici V. Volfa. Jejich činnost se zaměřuje především na předcházení možných konfliktů v terénu, docházení do rodin, školních zařízení a upozorňování na možná rizika či přestupky, které společně řeší se strážníky městské policie a sociálními pracovníky. Mezi pěti asistenty jsou příslušníci většinové i menšinové populace, což považuji za velice pozitivní a současně tento fakt vnímám jako důkaz, že zájem na klidu mezi různými komunitami mají obě strany nedávných konflitků,“ uvedl primátor.

Současně dodal, že i když město nezískalo dotaci na činnost asistentů z evropských programů administrovaných ministerstvem vnitra, rozhodlo se je přijmout a ucházet se o další, národní dotace a připomněl veřejný slib ministra vnitra, že finanční zdroje na jejich činnost město určitě získá. „Realita nemůže stát jen na slibech, ale musí být smysluplně naplněna. Dosavadní zkušenosti s prací asistentů jsou dobré a lidé je respektují,“ poznamenal primátor s tím, že noví asistenti absolvují od 6. do 9. ledna školení a do terénu nastoupí 10. ledna.