Ve „sporu o pivo“ musí město trvat na dodržování zákonů

Na programu středeční rady města bude mimo jiné „rozhodnutí o budoucnosti českobudějovického hokeje“.  Takto dramaticky aspoň vidí situaci, kdy je třeba projednat pronájem bufetů v Budvar aréně, předseda představenstva a generální manažer HC Mountfield, a. s., Zdeněk Blažek v článku na webu budějovických hokejistů.

Poté, co se proti některým zkreslujícím výrokům pana Blažka důrazně ohradili představitelé Budějovického Budvaru, bych i já rád uvedl několik tezí, které přednesu i kolegům radním.

Před čtrnácti dny jsme požádali zástupce HC Mountfield, aby pro nejbližší jednání městské rady poskytli smlouvu, kterou uzavřela servisní organizace Českého svazu ledního hokeje PRO-HOCKEY Cz s marketingovou společností BPA. Podle vyjádření hokejistů totiž v souladu s touto smlouvou musí klub „čepovat na svém stadionu výhradně pivo značky Radegast“.

Ponechme stranou, že klub žádný „svůj stadion“ nevlastní a že se tedy zavázal zajistit čepování piva konkrétní značky v prostorách, jež mu nepatří, aniž by se nejprve domluvil s městem coby vlastníkem Budvar arény.

Rada města se se smlouvou chtěla seznámit především proto, že podle některých názorů se výhradní právo k čepování radegastu netýká všech prodejních míst umístěných na zimním stadionu. V takovém případě by se tedy ve zbylých prodejních místech Budvar arény mohlo divákům souběžně nabízet i pivo jiné značky a klubu by kvůli tomu nehrozila žádná sankce. „Smlouvy o dočasném postoupení marketingových práv“, která by podle interpretace hokejistů měla městu znemožnit volné nakládání s jeho majetkem, jsme se však přes opakovanou žádost do dnešního dne nedočkali.

Město se při rozhodování o pronájmu svého majetku nemůže rozhodovat pocity ani délkou tradice budějovického pivovaru (118 let) či hokejového klubu (85 let). Jediným vodítkem je zde § 39 zákona o obcích, který jasně stanoví, že na pronájem nebytových prostor musí být vypsáno otevřené výběrové řízení.

To platí samozřejmě i v případě aktuálního „sporu o pivo“. Jinými slovy - kdo přijde s nejvyšší nabídkou, bude v následujících měsících provozovat bufety v Budvar aréně. Smlouvu s vybraným nájemcem si pak každý bude moci přečíst na radničních internetových stránkách.

Juraj Thoma,
primátor Českých Budějovic 
 
 

DOPLNĚNÍ Z 29. 5. 2013

V reakci na tiskovou zprávu HC Mountfield, a.s. uvádím:

Má glosa ke "sporu o pivo" obsahuje toliko dvě fakta.

1/ Hokejisté nechtějí radě města umožnit nahlédnout do smlouvy, která má podle jejich vyjádření významně omezovat právo města nakládat se svým majetkem. Argumenty pana Blažka, že nesmí smlouvu zveřejnit, jsou liché, neboť jednání rady města je ze zákona neveřejné.

2/ Druhým bodem mého vyjádření je konstatování, že při dispozicích s majetkem (prodej, pronájem, ...) se město musí řídit zákonem o obcích.

Obě skutečnosti jsou panu Blažkovi jako dlouholetému starostovi Starých Hodějovic nepochybně známy.

Vyvozovat z těchto dvou faktických poznámek cokoliv osobního není na místě.

Juraj Thoma
 
 

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Rada města se na dnešním jednání rozhodla rozhodnutí o pronájmu bufetů v městské Budvar aréně odložit. Chtějí se nejprve seznámit se smlouvou mezi HC Mountfield, a. s., a marketingovým partnerem extraligy, společností BPA.