Ve statistice prohřešků vedou přestupky v dopravě

Statistické údaje za loňský rok zpracované správním odborem magistrátu vykazují největší počet přestupků v dopravě. „Z celkového počtu 10374 projednávaných případů bylo 6927 dopravních prohřešků. Řidiči porušují pravidla i tím, že neoprávněně zastavují či stojí na místech, kde nemohou a jsou nepoučitelní. Trvalé a časté jsou bohužel i jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a s tím spojených odmítnutí vyšetření ke zjištění alkoholu v krvi,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. „Ve statistice je dále zaznamenáno 309 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti a 122 řízení bez platného řidičského oprávnění,“ doplňuje vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík s tím, že vůbec nejvyšší meziroční nárůst je evidován v případech užití technicky nezpůsobilých motorových vozidel, což je číselně vyjádřeno 551 případů. „Celkem bylo vloni na pokutách uloženo 11, 4 milionů korun a uděleno 413 zákazů řízení motorových vozidel,“ dodává primátor. Po dopravních prohřešcích zaujímají neslavné druhé místo přestupky na úseku veřejného pořádku, kam spadá například občanské soužití a přestupky proti majetku.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 15. 1. 2020.