Vedoucí majetkového odboru na dobu neurčitou

Veřejná výzva

 

Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů  

pozice – vedoucí majetkového odboru na dobu neurčitou

 

 

Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

 

Možnost nástupu: ihned

 

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

 

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání právního nebo ekonomického směru

 

Platová zařazení: tarifní třída 11                    

/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/.

 

Další požadavky:

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet, Codexis)

- schopnost komunikace s lidmi, organizační, analytické a organizační  schopnosti, logické myšlení

- požadovaná praxe ve vedoucí funkci minimálně 5 let

- vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

- společenská úroveň jednání a vystupování

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) v platném znění

- znalost zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

- časová flexibilita a spolehlivost

- orientace ve veřejné správě 

- praxe při správě majetku (prodeje a pronájmy nemovitostí a staveb, evidence, užívání veřejného prostranství) vítána

- znalost zákona č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (Katastrální zákon) v platném znění – především orientace v katastru  nemovitostí (práce s mapami, geometrické plány, výpisy z LV)

 

Přihláška musí obsahovat:

 - žádost o jaké místo se ucházíte

- vyplněný osobní dotazník

- životopis s průběhem praxe 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.

- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání, které jej nahrazuje do doby jeho vydání – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12. 1971).

 

Benefity:

- stravenky

- flexi pasy

- příspěvek na dovolenou

- příspěvek na dětské tábory

- rekreační zařízení na Nové Peci

- příspěvek na penzijní připojištění

- indispoziční volno

 

 

Informace:

Schonbauerová Stanislava – pověřena řízením majetkového odboru, tel.: 386802401

Václav Pour – vedoucí personálního oddělení KT, tel.: 386802403

Šauerová Šárka – personální oddělení, tel.: 386802005

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25.11. 2022

 

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 

 

Magistrát města České Budějovice personální oddělení

nám. Přemysla Otakara II č.1/1

370 92 České Budějovice

 

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka byla upravena uživatelem , 25. 11. 2022.