Velikonoční hrkání

Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým neboli Pašijovým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie, a jejich místo zaplní dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky. Tuto tradici s hlubokými křesťanskými kořeny můžete vidět a především slyšet také v Českých Budějovicích. Trasa hrkání začíná na Piaristickém náměstí a pokračuje ulicemi Panská, Mlýnská, Hradební, U Černé věže až na náměstí Přemysla Otakara II. kolem kašny a poté se vrací ulicemi Krajinská a Hroznova zpět na Piaristické náměstí.


Časy průvodů:

ZELENÝ ČTVRTEK             2. 4. -  18.00 hodin

VELKÝ PÁTEK                   3. 4. -    8.00, 12.00, 15.00, 18.00 hodin

BÍLÁ SOBOTA                  4. 4. -   8.00 a 12.00 hodin

VELIKONOČNÍ NEDĚLE     5. 4.  - 12.00 hodin


Každý den bude  mít jiný symbol (čtvrtek-poslední večeře, pátek-kříže a rakev, sobota-mlha, kouř, neděle-svatba).


Na této akci spolupracují: město České Budějovice, Víťa Marčík, David Šmíd-hlavní koordinátor dobrovolníků, ateliér Tvor, Hakuma Matata-dětský rytmický orchestr z Jindřichova Hradce, Dům U  Beránka, hudební uskupení Tram Tram, Cantus firmus, Aúúúna, tesaři pod  vedením Roberta Malého, skauti s P. J. Prokešem, školské sestry de Notre Dame a asi 100 dobrovolníků, kteří se během těchto dnů vystřídají v průvodech.