Velikonoční představení Řehtačka

1. dubna 2010 v 16.00 h na náměstí Přemysla Otakara II 

Velikonoční představení ŘEHTAČKA je inspirované velikonočním časem, slavnostmi návratu slunce a příchodu jara.  Pouliční divadlo KVELB zde vychází z velikonočních lidových zvyklostí a tradic sahajících do dávné historie lidstva a našeho kraje – země. Vyniká monumentálností pohyblivé scény a rekvizit (dvoumetrové vejce), též živou muzikou (písně velmi staré – prapůvodní – např. vynášení Morany, ale též lidové znějící na hraně dětských říkadel) a vtipným metaforickým vyjadřováním. Představení využívá ve větší míře hravosti a účasti diváků – diváci mohou být i scénou a doplněním výjevu některých mizanscén.

Představení je časovou výsečí lidových tradic a zvyků přechodu zimy do jara. Divák zde může spatřit velký barevný vůz a na něm obrovské vejce, malování obřího vejce, velikonoční zvyky, příchod slunce, pálení Morany a třeba i tradiční písně a hudební nástroje...

Toto vystoupení je určené pro děti i dospělé. Má pobavit, rozesmát a dá-li i připomenout a zvědět, pocítit jak naši dříve narození vnímali a reagovali na návrat hojnosti, jak byli rádi za naději a veselím i rozpustilostí děkovali za přežití a těšili se z něj.